Контакт

Све информације о edurom сервису можете добити искључиво путем e-maila:
email

Молимо Вас да користите ИСКЉУЧИВО ЗВАНИЧНУ E-АДРЕСУ:
@grf.bg.ac.rs
@student.grf.bg.ac.rs